Eksamensinformasjon

Eksamensoppmelding gjøres på privatistWeb to ganger i året, før den 15. januar og før den 15. september i året. Eksamenspåmelding er du ansvarlig for selv.