IUMP – Subscription Plan

Yrke
7700,-
Yrkesfag utgjør 1/3 av tannhelsesekretærutdanningen.
Helsefremmende
7700,-
Helsefremmende fag utgjør 1/3 av Tannhelsesekretærutdanningen.
Kommunikasjon
7700,-
Kommunikasjonsfag utgjør 1/3 av Tannhelsesekretærutdanningen.
full utdanning
23000,-
Dette utgjør hele Tannhelsesekretærutdanningen.