Eirun Endresen har følgende utdanning:

Tannpleier ved Odontologiske fakultet i Oslo

Yrkespedagogikk Høyskolen Oslo/Akershus (HIOA)

Veiledningspedagogikk Høyskolen i Oslo/Akershus( HIOA)

Voksenpedagogikk/ Realkompetansevurdering Høyskolen i Oslo/ Akershus (HIOA)

Flerkulturell Pedagogikk Universitetet Oslo

Digital kompetanse Høyskolen i Oslo/Akershus (HIOA)

 

Kurset leveres av Eirun Endresen Org nr 994 567 233

Adresser: Munthes plass 33

1366 Lysaker